En enkel blodprøve hos fastlegen kan redde liv!

Altfor mange menn dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. Sjekk din PSA – en enkel blodprøve kan oppdage kreften tidlig og redde liv.

1 av 7

menn vil få prostatakreft i løpet av livet

1000

menn dør hvert år

52 000

menn lever med prostatakreft

Den europeiske urologforeningen (EAU) krever at det innføres nasjonale PSA-screeningsprogram. PROFO stiller seg bak dette kravet og vil gå i dialog med norske helsemyndigheter. Forskning gjennomført av Universitetet i Gøteborg viser at antallet dødsfall minsker med opptil 30 prosent ved hjelp av masseundersøkelse av PSA. Et nasjonalt program for PSA-testing er et helt nødvendig tiltak for å redusere dødstallene.

For å kunne helbrede menn for prostatakreft er det helt nødvendig å oppdage kreften før symptomene kommer.

Prostatakreftforeningen (PROFO) krever at alle norske menn over 45 år skal få et tilbud om obligatorisk PSA-testing. Forskning gjennomført av Universitetet i Gøteborg viser at antallet dødsfall minsker med opptil 30 prosent ved hjelp av masseundersøkelse av PSA. Et nasjonalt program for PSA-testing er et helt nødvendig tiltak for å redusere dødstallene.

For å kunne helbrede menn for prostatakreft er det helt nødvendig å oppdage kreften før symptomene kommer.

Nils Ole Oftebro

Tidlig oppdagelse redder liv

Har du symptomer kan det være for sent. Derfor er det viktig med tidlig oppdagelse av prostatakreft.

Folk på gata

Vet du hva prostata er?

En av syv menn får prostatakreft. Alle menn over 45 år bør derfor ta en årlig helsesjekk.

Vet du hvor mange menn som får prostatakreft hvert år?

For mange menn dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. 

Urolog Karol Axcrona

Ta ansvar for egen helse!

Menn må ta ansvar for egen helse, og sørg for å ta en årlig helsesjekk. Det kan redde liv.