Om oss

PROFO er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft. Foreningen har 26 lokallag og nærmere 3500 registrerte medlemmer

En av de viktigste oppgavene for Prostatakreftforeningen er å påvirke myndigheter og helsevesenet slik at menn som rammes av prostatakreft er sikret best mulig diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Tidlig oppdagelse gjennom masseundersøkelse av PSA er vårt hovedbudskap. Tidlig oppdagelse er en absolutt nødvendighet for å få redusert antallet menn som dør etter prostatakreft.

Prostatakreft i en tidlig fase gir ingen symptomer. Det er en medisinsk kjensgjerning at om vi skal kunne helbrede menn for prostatakreft så bør kreften oppdages før symptomene merkes. Symptomene kommer først når prostatakreften er blitt lokalavansert og har gått igjennom «kapselen» og spredt seg til lymfesystemet og skjelettet.

En seiglivet myte om prostatakreft er at dette er en kreftform man dør med – og ikke av. Vi er opptatt av å tilbakevise denne utbredte oppfatningen. Gjennom vår informasjon er vi opptatt av å få tydelig frem at prostatakreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge i dag.

Bli medlem og støtt saken vår!

Støtt PROFOs arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft. Meld deg inn i foreningen i dag.